Yên Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Yên Thịnh là một trong hai xã được huyện lựa chọn hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sau thời gian nỗ lực triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân, đến thời điểm này xã Yên Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, nhiều nhà kiên cố được xây dựng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

 

Dự án phát triển sản xuất trồng ngô ngọt liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Thịnh.

Để về đích NTM, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thịnh đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, bộ mặt nông nghiệp nông thôn và nông dân đã có những thay đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên tầm cao mới. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.
Để người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động luôn được xã Yên Thịnh chú trọng. Thông qua tuyên truyền, ý thức của nhân dân được lên, từ đó đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động thực hiện các công trình xây dựng; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập; chung sức xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường… Xã Yên Thịnh giờ đây có sự chuyển mình rõ rệt về diện mạo, cơ sở hạ tầng từ chỗ yếu và thiếu thì nay đã được đầu tư đồng bộ, khang trang hơn. Các thôn đều có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hội họp của nhân dân. Đường giao thông vào 10 thôn bản đều được bê tông kiên cố, với trên 14km đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa chiếm trên 89%, đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực được chủ động tưới tiêu đạt 100% diện tích, tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt trên 100%.
Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, những năm qua xã Yên Thịnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trong tâm, mục tiêu là nâng cao chất lượng, giữ vững ổn định lương thực. Theo đó, xã Yên Thịnh đã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy mô hộ gia đình, gia trại, trang trại, trồng rừng và thu hái các sản phẩm từ rừng; kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ.Tiêu biểu như năm 2021, xã đã triển khai thành côngDự án phát triển sản xuất trồng ngô ngọt liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm với 77 hộ/9 thôn thực hiện; Dự án chăn nuôi trâu, bò vỗ béo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, với 9 hộ/4 thôn thực hiện. Điển hình như Hợp tác xã (HTX)Việt Hoàng, thôn Bó Pết chuyên về nuôi dê thương phẩm bước đầu được địa phương đánh giá cao; hiện tại, HTX có 7 thành viên và 5 tổ hợp tác ngoài HTX, với tổng đàn dê hiện có trên 400 con.

 

Mô hình nuôi dê của HTX Việt Hoàng bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nông Đình Huế, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh cho biết: Địa phương đã khuyến khích các hộ chủ động tham gia các lớp học nghề, xuất khẩu lao động, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ định hướng ngành nghề đúng đắn, toàn xã có 93% tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm;thu nhập bình quân đầu người đạt 36,04 triệu đồng/người/năm; xã không có nhà tạm, dột nát, có 384/466 nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng, chiếm 82,4%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,27%.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục được quan tâm; các trường, lớp được đầu tư sửa chữa, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt, năm 2016 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm 85%; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện có hiệu quả, 10/10 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; trên 72% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện… Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách được thực hiện tốt theo quy định. Hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, 100% cán bộ, công chức xã đều đạt chuẩn theo quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Trong quá trình triển khai, mặc dù còn có những khó khăn như: thiếu nguồn vốn đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng trong khi nguồn huy động từ sức dân hạn chế; việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn nhiều lúng túng, một bộ phận nhỏ cán bộ, Đảng viên và nhân dân cho là xây dựng nông thôn mới là nhà nước đầu tư… Nhưng cấp ủy, chính quyền xã Yên Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua, phấn đấu trở thành xã NTM năm 2021.
Với quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, chương trình xây dựng NTM ở Yên Thịnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thịnh tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcChợ Đồn tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoHiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn trong năm 2021