Yên Mỹ tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

 Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn đánh giá công tác chuẩn bị cho bầu cử

của xã Yên Mỹ đúng quy trình và tiến độ.

Để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn xã, Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng về lãnh đạo cuộc bầu cử, ban hành Quyết định số 17/QĐ – ĐU ngày 14 tháng 1 năm 2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026; Kế hoạch số 03/KH – ĐU ngày 11 tháng 1 năm 2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  xã nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 11 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã  làm chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp xã được thành lập và hoạt động hiệu quả kịp thời triển khai các văn bản về bầu cử tới các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Căn cứ thực tế địa phương, Ủy ban bầu cử xã Yên Mỹ đã thành lập  7 Ban bầu cử cấp xã và 7 tổ bầu cử, tương ứng với 7 khu vực bỏ phiếu. Thời điểm này, xã đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 2 theo đúng thời gian quy định, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 25 người. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 32 %, tái cử 52,63%, người ngoài Đảng 36%, dưới 40 tuổi chiếm 40% và dân tộc là 96%. Về cơ cấu, số lượng đại biểu thuộc các cơ quan cấp xã 7 đại biểu và 18 đại biểu  được phân bổ về các thôn bản.  

 Cán bộ vận hành trạm truyền thanh Yên Mỹ tuyên truyền các nội dung của cuộc Bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Yên Mỹ cho biết: Từ nhiều tháng qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xã đã tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy xã đã thành lập  các Tiểu ban về thông tin tuyên truyền và tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự và y tế và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử để tổng hợp tình hình thông tin báo cáo công tác bầu cử, từ đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử một cách chính xác và nhanh chóng. Cùng với công tác chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử, việc thông tin tuyên truyền để người dân nắm rõ về các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 để cử tri sẽ có sự quan tâm theo dõi sát sao đối với ứng cử viên tham gia thực hiện tranh cử và có sự lựa chọn chính xác về người đại biểu đại diện cho mình cũng được xã  Yên Mỹ hết sức quan tâm coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã,  lồng ghép trong các hội nghị, trong các buổi họp thôn xóm… đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử cùng sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, tin rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 ở xã Yên Mỹ sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Bài trướcCác địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoThị trấn Bằng Lũng hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026