Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Bài trướcNam Cường, Đồng Lạc
Bài tiếp theoLấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.