Xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Lập

 

 

 Đường vào trung tâm xã đã được bê tông hoá tạo điều kiện

cho dân dân đi lại dễ dàng hơn

Năm 2014, một trong những niềm vui của người dân  xã Tân lập là được đi trên con đường mới, có chiều dài khoảng 3 km. Đây là con đường  ngoài sự quan tâm của  Nhà nước, con đường còn được xây dựng bằng những đóng góp tích cực của nhân dân thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong thực hiện nông thôn mới. Xác định tiêu chí phát triển giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã Tân Lập đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn 135 cho thôn khó khăn kết hợp với thực hiện chương trình nông thôn mới để xây dựng đường vào thôn Phiêng Đén. Tại thời điểm này, xã đang tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để làm đường. Ông Triệu Thế Lâm là cựu chiến binh thôn Nà Lược, nếu con đường được xây dựng và mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới thì gia đình ông sẽ phải hiến đất cho tập thể với chiều dài khoảng 25 m, chiều rộng 3m. Là người lính cụ Hồ, ông Lâm hiểu sự đóng góp tích cực của gia đình ông sẽ có lợi  rất nhiều cho tập thể cho những con đường phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.  

Theo ông Lâm để hoàn thành các tiêu chí trong chương trình nông thôn mới cần có sự phối hợp của những người dân như gia đình ông góp phần cùng Nhà nước xây dựng đường làng, ngõ xóm ngày một khang trang, rộng rãi.

Xã Tân Lập có tổng số 311 hộ dân với 8 thôn, thời gian qua xã đã tích cực đổi mới, thay đổi các tập quán sản xuất, chăn nuôi lạc hậu, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: gieo trồng các loại giống lúa, ngô có năng suất cao, chăn nuôi các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo mặc dù còn cao nhưng năm 2013 so với năm 2012 đã giảm được 19 hộ, hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của xã là 32,8%, xã đang phấn đấu giảm 25 hộ nghèo  trong năm 2014.

So với trước đây, bộ mặt nông thôn của xã Tân lập đã có nhiều thay đổi, sự thay đổi có được một phần nhờ vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhưng so với những địa phương khác của huyện Chợ Đồn thì Tân Lập vẫn là một địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội. Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt được mới chỉ là đủ tiêu chí về thuỷ lợi với 90% kênh mương hoá nội đồng và tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự còn 17 tiêu chí khác xã chưa đạt. Khó khăn ở đây là do kinh tế người dân xuất phát  điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận các hộ nghèo chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn muốn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa có nhiều mô hình kinh tế điển hình. Do chưa có sự nỗ lực vươn lên của từng hộ gia đình kéo theo nhiều tiêu chí khác khó thực hiện như: tiêu chí vệ sinh môi trường hiện tại một số thôn vùng cao có đồng bào Mông, Dao sinh sống chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới phát triển đời sống của nhân dân. Nhiều địa phương sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Nhưng có lẽ với xã Tân Lập, thì cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước; sự quan tâm của các cấp ngành chuyên môn trong việc tiếp tục tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của người dân, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đồng lòng đồng sức cùng nhau xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcHội thảo đầu bờ giống ngô lai F1 NK 6326 tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội Phụ nữ xã Nghĩa Tá học tập và làm theo lời Bác