Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần cải thiện vệ sinh môi trường

 

Trước đây, tại huyện tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh chưa cao, đó là do nhận thức hạn chế của người dân về vệ sinh, thói quen không sử dụng nhà tiêu, khó khăn về nhân lực, ….Tuy nhiên từ sự tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các chương trình của các cấp, ngành về công tác vệ sinh môi trường nông thôn nên  hiện nay ý thức của người dân đã có những chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ gia đình đã tích cực hưởng ứng làm nhà tiêu hợp vệ sinh từ chương trình được hỗ trợ hay gia đình tự bỏ kinh phí.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh do các cấp, ngành phát động. Chị Ma Thị Thuyên, thôn 2 xã Đại Sảo đã huy động các thành viên trong gia đình mua gạch, xi măng về xây. Chị Thuyên cho biết cùng với nhiều gia đình khác, trước đây cũng đã làm nhà tiêu rồi nhưng chỉ làm tạm bợ nên không đảm bảo vệ sinh . Bây giờ có nhà tiêu hợp vệ sinh, các thành viên trong gia đình sẽ được bảo vệ sức khỏe, tránh nhiều dịch bệnh.

Điều chị Thuyên tâm sự cho thấy, hiện nay sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đã được nhiều gia đình trú trọng. Bởi bà con đã biết nếu  sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gia đình, là nguyên nhân chính gây ra các dịch bệnh về đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn và nhiễm các loại giun, sán đường ruột… Xã Đại Sảo có gần 500 hộ dân với khoảng 2000 nhân khẩu, hiện nay đã có khoảng 65% số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp tục hưởng ứng thực hiện. Bởi đây là  một trong những tiêu chí cần thiết để  thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp trong cộng đồng dân cư.

Nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn thông qua việc cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện, hướng đến thực hiện thành công chương trình nông thôn mới vào năm 2020. Ngoài việc tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhất là ở nông thôn. Thực hiện các chương trình về vệ sinh môi trường, đặc biệt là thực hiện tiêu chí sô 17 về vệ sinh môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể. Theo đó, giai đoạn năm 2016- 2020, đối với làm nhà vệ sinh phải từ hộ gia đình, rà soát và giao chỉ tiêu cho từng thôn, vận động hộ gia đình thực hiện các nội dung như: mỗi hộ có hệ thống công trình phụ đảm bảo đủ 03 công trình gồm bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình, nhà vệ sinh có thể đơn giản nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh.

 Vệ sinh môi trường công cộng tại xã Bằng Phúc

 

Đi đôi với sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương trong việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đối với người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng từ việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Coi sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trở thành thói quen thường xuyên đối với mọi người dân, nâng cao sức khỏe và sự phát triển bền vững.

Bài trướcNữ bí thư chi bộ thôn năng động trong phát triển kinh tế
Bài tiếp theoThị trấn Bằng Lũng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.