Xã Xuân Lạc với công tác đền ơn đáp nghĩa

         Hiện nay trên địa bàn xã Xuân Lạc có 02 thương binh, 02 bệnh binh, 02 thân nhân liệt sĩ và 07 gia đình thân nhân thờ cúng. Xác định rõ mục tiêu, nội dung của công tác đền ơn đáp nghĩa, hàng năm xã đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể trong xã thực hiện. Can bộ phân công làm công tác chính sách phải thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt thông tin, tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách để từ đó kịp thời động viên, chia sẻ. Theo đó trong những năm qua các phong trào giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn xã Xuân Lạc được đẩy mạnh ngay từ các thôn bản.

 Chi đoàn thanh niên Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại

xã Xuân Lạc.

           Trong công tác vận động ủng hộ quỹ “ đền ơn đáp nghĩa” địa phương đã triển khai sâu rộng tới tất cả các hộ dân, với ý nghĩa thiết thực và thể hiện đạo lý của dân tộc, hàng năm quỹ này đều thu được kết quả tốt. Những năm qua từ nguồn quỹ vận động của địa phương và các chương trình khác, nhiều gia đình chính sách đã được chung tay giúp đỡ như tu sửa nhà ở. Cùng với đó, mỗi năm vào các dịp lễ, tết nhiều tổ chức trong và ngoài xã cũng đã đến các gia đình thăm, hỏi, tặng quà, động viên tinh thần. Bên cạnh đó,  các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong kế hoạch hoạt động hàng năm cũng đều xây dựng kế hoạch lao động tình nghĩa giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, như giúp bằng ngày công lao động tu sửa nhà, cấy lúa, gặt lúa hay lấy củi…

           Đặc biệt để giúp đỡ các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có điều kiện phát triển kinh tế, thời gian qua các tổ chức, đoàn thể đã tín chấp và ưu tiên cho các gia đình chính sách được vay vốn từ các chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ  đó nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thống kê hiện nay các hộ gia đình chính sách được trợ cấp hành tháng trên địa bàn xã Xuân Lạc không còn hộ thuộc diện nghèo.

           Trong những ngày tháng 7 này, cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Xuân Lạc đang tập trung triển khai các hoạt động có ý nghĩa nhu thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình chính sách, đặc biệt trong ngày 27/7 ngày thương binh liệt sĩ, xã  tổ chức toạ đàm, để các gia đình thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ đó sẽ phần nào giúp các gia đình vơi đi nỗi đau, mất mát.

           Có thể thấy rằng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của địa phương và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân, trong những năm qua công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Xuân Lạc đã thu được nhiều kết quả. Với truyền thống đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong thời gian tới xã Xuân Lạc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi hơn nữa để những đối tượng và gia đình chính sách được quan tâm toàn diện…/.

Bài trướcNước sinh họat cải thiện môi trường sống cho người dân
Bài tiếp theoMột thôn duy trì 13 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên