Xã Xuân Lạc triển khai nhiệm vụ năm 2019

Lãnh đạo xã tặng giấy khen cho các đông chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Qua báo cáo tổng kết năm 2018 cho thấy,trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Chợ Đồn, Đảng ủy, UBND xã Xuân Lạc  đã  tập trung quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành  và đạt các mục tiêu, nhiệm vụ  cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.023,30 tấn/2.034,48 tấn KH đạt 99,40%. Lương thực bình quân đầu người đạt 526kg/người/năm. Hệ số sử dụng đất 1,77 lần.  Cây lúa tổng diện tích gieo trồng lúa ruộng 237,20/234 ha KH đạt 101,37%. Năng suất trung bình đạt 47,40/46 tạ/ha KH đạt 103,40%. Sản lượng đạt 1.124,30 tấn/1.084,48 tấn KH đạt 103,67%.  Cây ngô: Tổng diện tích gieo trồng 211,61/216 ha KH đạt 97,67%. Năng suất trung bình đạt 42,50/44 tạ/ha KH đạt 96,59%. Sản lượng đạt 899/950 tấn KH đạt 94,63%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản được: 17,40 ha/17 ha KH đạt 102,30%. Trong đó: Diện tích nuôi cá ao 09 ha/09 ha KH đạt 100%; diện tích cá ruộng 8,4 ha/8ha KH đạt 105%. Diện tích đất ruộng và soi bãi đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên: Kết quả thực hiện diện tích thả cá xen lúa được 9,2/17 ha đạt 54,12%. Trong  thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 4/19 tiêu chí.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách và các loại quỹ được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong năm chọn cử 11 quần chúng ưu tú tham gia chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đã kết nạp mới được 12 đảng viên, đạt 120% so với chỉ tiêu giao; xét tặng  huy hiệu đảng được 03 đồng chí; chuyển đảng chính thức  cho 9  đồng chí; lập hồ sơ chuyển Đảng cho 15 đồng chí.  Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của một số chi bộ còn hạn chế, nội dụng sinh hoạt chưa phong phú, chưa thể hiện trách nhiệm, chức năng lãnh đạo của tổ chức Đảng, một số thôn chưa hoạt động hết trách nhiệm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Năm 2019,  xã Xuân Lạc phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.172 tấn. Trong đó, thóc 1.142 tấn, ngô 1.030 tấn. Diện tích lúa ruộng cả năm 234 ha, cây ngô cả năm 212 ha; lương thực bình quân đầu người 530 kg/người/năm; cây khoai lang 3 ha, khoai môn 10 ha, dong riềng 10 ha, cây rau 29 ha, đậu đỗ 10 ha, lạc 4 ha, đậu tương 11 ha; trồng cây hồng không hạt 5 ha. Tổng đàn trâu 1.325 con, đàn bò 295 con; đàn ngựa 02 con; đàn dê 235 con; lợn 2.900 con, đàn gia cầm 14.500 con; tiêm phòng gia súc cả hai kỳ 2.040 con; tiêm phòng lợn cải hai kỳ 1.140 con; tiêm phòng dại chó 400 con; diện tích ao nuôi hộ gia đình 09 ha, cá ruộng thả xen lúa 08 ha. Kết nạp mới 10 đảng viên; 75% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh ; 90 % trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Bài trướcTổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 tại xã Tân Lập
Bài tiếp theoXã Xuân Lạc tập trung sản xuất vụ xuân 2019