Xã Xuân Lạc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024

  Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lạc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lạc và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Mặt trận Tổ quốc xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát; vận động các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán. Kết quả trong nhiệm kỳ đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo được 17.539,000đ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 12.082,000đ; huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp; làm tốt công tác tuyên truyền,  vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng tổ tự quản ở các thôn về an ninh trật tự, …

Thông qua các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao. 

  Đồng chí  Ma Văn Trị – Ủy viên BTV Huyện Ủy – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam

huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ma Văn Trị – Ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn và đồng chí Nông Văn Mạc – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lạc đánh giá cao kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lạc trong nhiệm kỳ vừa qua.  Đồng thời đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lạc tập trung vào các chương trình hành động:

Một là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế,  văn hóa,  xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước.

Ba là: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bốn là: Tăng cường đoàn kết Quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 85% trở lên; toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100 % các Ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền vận động thực hiện việc cưới việc tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lạc đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 37 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lần  thứ XIII Nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 07 đồng chí tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn. Đồng chí Nông Việt Dũng tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 – 2024./. 

 

Bài trướcXã Xuân Lạc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội xuân Kỷ Hợi 2019
Bài tiếp theoTổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 tại xã Tân Lập