Xã Xuân Lạc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Xã Xuân Lạc hiệnnay có hơn 200Đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Riêng năm 2019 đã  triển khai kịp thời việc học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Từ sự tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn xã. Cán bộ, đảng viên đã thay đổi tác phong làm việc, từng bước xây dựng hệ thống chính trị theo chiều hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương đã được giải quyết với nhiều phương pháp, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo  phương châm “ trên trước, dưới sau”, “ trong trước, ngoài sau”, “Người đứng đầu gương mẫu, cấp dưới làm theo”. Việc cải tiến, đổi mới, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các chi bộ, cơ quan, đơn vị cũng được thể hiện minh bạch, khách quan, triển khai nhiệm vụ đúng trọng tâm đạt được hiệu quả nhất định, khắc phục tình trạng thụ động, nói không đi đôi với làm, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được tăng cường củng cố.

Từ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, UBND xã cũng đãban hành văn bản, xây dựng quy chế làm việc, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động theo hướng cải cách hành chính, đổi mới tư duy, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực đã được yêu cầu xây dựng phương hướng cụ thể và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế theo thời điểm nhất định.

Sư chuyển biến tích cực từ thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp phụ nữ xã triển khai thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đến từng gia đình hội viên, kết quả đạt 70% số hộ đạt tiêu chuẩn theo mô hình hoặc như đồng chí Thào Văn Chạ,dân tộc Mông, Phó Bí thư Chi bộ Nà Bản – Cốc Slông thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ đã tích cực vận động nhân dân tập trung đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trú trọng cơ cấu giống, kỹ thuật thâm canh, phòng chống dịch bệnh đem đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng cầu dân sinh, lớp học Mầm non. Bản thân ông Chạ đã nêugương sáng hiến 300 m2 đất xây dựng lớp Mẫu giáo và sử dụng máy móc của gia đình phối hợp với nhân dân mở mới đường nội thôn là 3,7 km để các loại xe ôtô nhỏ đi lại được  thuận tiện;….

  Phòng trào văn hóa, thể thao tại xã luôn được duy trì và phát triển

Đồng chí  Liêu Trọng Thể, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lạc cho biết: Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được thể hiện khá rõ nét qua hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả cụ thể như: nhân dân tăng cường áp dụng khoa học, kỳ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp; an ninh lương thực cơ bản được đảm bảo, tuy tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, nhưng hộ thiếu lương thực thường xuyên đã giảm rõ rệt; các sản phẩm nông, lâm nghiệp như: măng khô Mảy Puốc và chăn nuôi đại gia súc đã dần trở thành các sản phẩm hàng hóa, thành nguồn thu nhập chính của lao động tại chỗ; các phòng trào văn hóa, thể thao tại các thôn luôn được duy trì tốt; an ninh chính trị trât tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Những kết quả bước đầu đạt trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thời gian qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lạc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh trât tự , góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bài trướcQuỹ Từ thiện SEN – Công ty Microtec Việt Nam tổ chức tặng quà cho trường Tiểu học, Mầm non xã Tân Lập
Bài tiếp theoĐại hội Câu lạc bộ Văn hóa thể thao thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc