Xã Xuân Lạc tập trung xây dựng Nhà văn hóa thôn

Kinh phí do nhân dân đóng góp và từ nguồn theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020, nguồn kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng, các loại quỹ của cộng đồng qua các năm dồn lại. Các Nhà văn hóa mới được đầu tư theo hình thức xã hội hoá không chỉ có quy mô lớn mà còn chú trọng yếu tố kiến trúc, thẩm mỹ. Đến nay xã đã có 14/14 thôn có có nhà văn hóa.  

 Nhà văn hóa thôn Bản Eng  được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tập trung xây dựng Nhà văn hóa thôn được nhân dân đều đồng tình ủng hộ, từng bước góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa). Thời gian tới  cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lạc sẽ  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động xã hội hóa không chỉ xây dựng mới Nhà văn hóa thôn mà còn thực hiện hoàn thành các tiêu chí khác trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Bài trướcChợ Đồn tiếp tục thực hiện Đề án gia trại, trang trại giai đoạn 2016-2020
Bài tiếp theoCác xã, thị trấn tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp