Xã Phương Viên tập trung thực hiện “Dự án sản xuất gạo Bao thai Chợ Đồn’ năm 2020

 Kiểm tra sự phát triển của cây lúa Bao thai tại cánh đồng thôn Bản Lanh, xã Phương Viên

(Nguồn ảnh Liêu Thị Dinh).

Thực hiện Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt thuyết minh dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 “ Dự án sản xuất gạo bao thai Chợ Đồn”. Năm 2020, UBND xã Phương Viên triển khai thực hiện với diện tích 30 ha tại 5/9 thôn của xã (Thôn Choong, Bản Lanh, Nà Bjoóc, Nà Quân, Nà Càng) với 120 hộ tham gia. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc xây dưng nông thôn mới, kế hoạch sử dụng 279,186 triệu đồng để hỗ trợ các nội dung: 100% chi phí cho việc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường; 70% chi phí cho mua giống vật tư thiết yếu; 30% chi phí hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết. Bên cạnh đó người dân tham gia thực hiện dự án đối ứng phần kinh phí còn lại.

Ông Hoàng Văn Viết, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Viên cho biết: Để chủ động thực hiện “ Dự án sản xuất gạo Bao thai Chợ Đồn” với nhiệm vụ được giao kiểm tra giám sát đơn vị chủ trì thực hiện dự án, các nội dung của dự án, hướng dẫn đơn vị chủ trì dự án là Hợp tác xã Hoàn Thành thực hiện các nội dung liên quan theo thuyết minh dự án đã được UBND huyện phê duyệt. UBND xã xây dựng Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 05/8/2020 về việc thực hiện “Dự án sản xuất gạo Bao thai Chợ Đồn’ năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo: Hợp tác xã Hoàn Thành (địa chỉ Thôn Nà Làng, xã Phương Viên), các hộ tham gia thực hiện dự án tuân thủ đồng bộ về thời gian gieo mạ, cấy lúa, bón phân, chăm sóc đảm bảo theo quy trình kỹ thuật, Hợp tác xã trực tiếp thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân; Chỉ đạo công chức phụ trách Nông lâm chủ động đề xuất tham mưu các biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ; Đoàn Thanh niên: Phối hợp tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.

Với mục đích hướng tới tập trung sản xuất lúa gạo Bao thai đúng quy trình, tạo ra sản phẩm gạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có bao bì, nhãn mác và nguồn gốc để bán ra thị trường. Dự án sẽ giúp người dân thay đổi về nhận thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, liên kết với Hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm làm ra.

Dự án thực hiện thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nhân rộng và  đẩy mạnh việc đầu tư vào các hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm của thóc, gạo, nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững./.

Bài trướcBan chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bắc Kạn làm việc tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoCông an huyện Chợ Đồn khẳng định vai trò nòng cốt giữ gìn trật tự an toàn xã hội