Xã Phương Viên quyết tâm về đích nông thôn mới

 Xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Phương Viên đã chỉ đạo các ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội hỗ trợ các thôn bản hoàn thiện những tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế, chú trọng các mô hình giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, nâng cao thu nhập. Đồng thời, ban hành các Nghị quyết, triển khai đến Chi bộ, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Đối với tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, bên cạnh việc xây dựng các lò đốt rác thải hộ gia đình và nhóm hộ thì xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong thu gom, xử lý rác thải, hạn chế việc xả thải xuống sông, suối, góp phần bảo vệ cảnh quan nông thôn.

Hiện nay, xã Phương Viên đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ Chương trình nông thôn mới, xã sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ, công chức là thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới của xã phụ trách các tiêu chí chưa đạt, thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí để kịp thời có giải pháp, triển khai quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt được, từ nguồn vốn được phân bổ hơn 4 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện các dự án phát triển sản xuất, xã đã mua sắm trang thiết bị, nâng cấp sửa chữa 8 nhà họp thôn và xây mới Nhà Văn hóa xã quy mô 200 chỗ ngồi. Dự kiến đến tháng 11, tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa sẽ đạt chuẩn. Về tiêu chí Nhà ở dân cư, trên địa bàn xã còn 9 nhà tạm. Qua triển khai thực hiện xóa nhà tạm, có 2 nhà đã được Trường Chính trị tỉnh hỗ trợ xây dựng, 01 hộ không có nguyện vọng làm nhà, số còn lại xã đề xuất nguồn hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đối với tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, địa phương sử dụng nguồn tiết kiệm chi để hỗ trợ xây dựng 18 bể chứa rác thải tại các thôn, tăng cường vận động tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, có kế hoạch vệ sinh định kỳ theo từng khu dân cư. Thực hiện tiêu chí Thu nhập, xã đã triển khai một số dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như: Trồng cây xạ đen, lạc, mộc nhĩ, nấm hương; thâm canh cây cam, quýt. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/người/năm. 

Ông Hoàng Văn Viết, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Viên cho biết:Thời điểm đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều phần việc chưa thể hoàn thành theo đúng dự định. Tuy nhiên, sau khi trở về trạng thái bình thường mới xã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các tiêu chí, bám sát theo các nội dung kế hoạch đã đề ra. Dự kiến, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” cùng với những định hướng đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Viên đã và đang tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm hiện thực mục tiêu đưa xã về đích Nông thôn mới trong năm 2021 theo lộ trình của huyện đã đề ra.

Bài trướcKhu dân cư thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Nhài