Xã Ngọc Phái thực hiện công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo, hàng năm xã đã  ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan đến thực hiện công tác giảm nghèo, tổ chức đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm thông qua tạo việc làm mới hoặc lao động xuất khẩu; triển khai kịp thời việc lập danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách xã hội; tặng, quà các hộ gia đình nghèo, cụ thể năm 2018 xã sử dụng quỹ Vì người nghèo phối hợp cùng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nam  tặng 31 xuất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra,  Đảng ủy, chính quyền xã, các ban, đoàn thể như Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên đã cùng vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về  phát triển sản suất, chăn nuôi, trồng trọt; chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh , huyện ; tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, nhất là với đối tượng là hộ nghèo. Cụ thể năm 2018 từ các nguồn vốn được hỗ trợ của cấp trên, xã Ngọc Phái đã triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như: mô hình trồng gừng  diện tích thực hiện 1,17 ha, kết quả vụ thu hoạch năng suất  đạt 16,5 tạ/ha, sản lượng 1,93 tấn. Mô hình trồng đỗ mèo diện tích thực hiện 2,24 ha, năng  suất đạt 2 tạ/ha, sản lượng 4,48 tấn. 

 Cán bộ nông lâm xã hướng dẫn người dân cắt tỉa cây rau bồ khai

Việc triển khai các mô hình phát triển sản xuất nhằm giúp bà con nhân dân của xã từng bước nâng cao chất lượng cây trồng, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập. Ông Trịnh Văn Lâm, Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội nông dân xã đã tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn phát triển sản xuất,  nhờ đó mà nhiều hộ đã thoát nghèo và có kinh tế khá giả, điển hình như hộ bà Trịnh Thị Thơm ở thôn Cốc Thử với mô hình trồng rau kết hợp chăn nuôi lợn thịt;  mô hình chăn nuôi bò của bà Hoàng Thị Bình;… Năm 2018, xã có 01 hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi đạt cấp tỉnh, 09 hộ đạt  cấp huyện, 30 hộ đạt cấp xã.

Từ những nỗ lực trong thực hiện công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của xã đều giảm. Kết quả bình xét hộ nghèo năm 2018, xã còn có 28/583 hộ nghèo, 26/583 hộ cận nghèo,  xã đã đạt 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chi Quốc gia về nông thôn mới, trong đó đã đạt tiêu chí hộ nghèo. Những kết quả mà xã đã đạt được chính là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xã tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển kinh tế gia đình, triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động./.

Bài trướcXã Yên Nhuận phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Bài tiếp theo“Chiếc hòm 3 khóa” hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo