Xã Ngọc Phái điểm sáng thực hiện công tác cải cách hành chính

 Công chức phục trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả luôn hướng dẫn tận tình

cho người dân khi đến giao dịch

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, Ông Trần Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ những đầu năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong đó, nội dung xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm về tiêu chí, từ đó xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Sau đó, tổ chức tuyên truyền, đôn đốc cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xã đã bố trí 4 công chức chuyên môn có trình độ liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) trực thường xuyên tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.., Trong đó, 1 công chức phụ trách chung, 03 công chức còn lại thuộc các lĩnh vực chuyên môn như: văn hóa, địa chính xây dựng và tư pháp. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cải hành chính, năm 2020, xã đã đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động tại phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả như: máy tính, máy phô tô, bàn, ghế ngồi chờ cho người dân đến giao dịch, trang thiết bị camera giám sát,…. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của công dân và tổ chức được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận này. Kết quả giải quyết TTHC năm 2020 đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng.

Chị Hoàng Thị Đức, Thôn Bản Cuôn II cho biết: Chị đến Bộ phận “một cửa” của xã công chứng bản sao một số giấy tờ, chị đã được hỗ trợ nhiệt tình, niềm nở. Chị cảm thấy rất hài lòng với thái độ làm việc của các công chức phụ trách, chị thấy bây giờ không phải chờ lâu và đi lại nhiều như ngày xưa nữa.

Đảm bảo đạt các tiêu chí thực hiện công tác cải cách hành chính như: công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. UBND xã thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính và chú trọng đến việc đầu tư máy tính có kết nối Intenét cho công chức làm việc. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc, tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy dịn đạt trên 90%; Tỷ lệ được cấp và sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ đạt 100%.

Với mục tiêu là tiếp tục nâng cao hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã, chú trọng cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện Chợ Đồn. Xã Ngọc Phái tiếp tục đề ra một số biện pháp nhằm làm tốt công tác cải cách hành chính như: tiếp tục kiểm tra việc giải quyết các TTHC của các nhân và tổ chức; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền cho tổ chức và công dân thực hiện nhiệm vụ cải các hành chính, trong đó quan tâm đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời đúng hạn, đảm bảo hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ, lề lối làm việc, các quy định về văn hóa công sở./.

Bài trướcThị trấn Bằng Lũng hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoTuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ tại xã Nghĩa Tá