Xã Nghĩa Tá cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

  Mô hình trồng cây bí đao thơm của bà Phan Thị Loàn, thôn Nà Cà.

Nói đến xã Nghĩa Tá, ấn tượng nhất đó là xã đã thực hiện thành công mô hình “Lúa xen dưa” cho hiệu quả kinh tế. Nếu như năm đầu tiên thực hiện, toàn xã chỉ trồng được 2,5ha với 50 hội viên tham gia thì đến năm 2020 đã tăng lên 6ha với 164 hộ, năng suất đạt 150 tạ/ha, giá trị thu về hơn 100 triệu đồng/ha. Với kết quả đó, mô hình đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, Hội Nông dân xã Nghĩa Tá đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương công nhận là mô hình “Dân vận khéo”.

Không dừng lại ở mô hình “Lúa xen dưa” nhận thấy cây bí đao thơm phù hợp với đồng đất địa phương, gia đình bà Phan Thị Loàn, thôn Nà Cà đã chuyển đổi hơn 2000m2 đất vườn trước đây trồng ngô để trồng cây bí đao thơm. Do khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp lại được gia đình chăm sóc đúng quy trình nên cây bí thích nghi, phát triển tốt. Với giá 10.000đ/1kg mỗi năm gia đình bà thu nhập từ 10-15 triệu đồng. Năm 2021, nhờ sự tuyên truyền có hiệu quả, bà con nhân của xã tiếp tục phát triển mô hình nuôi ốc ruộng, ốc nhồi. Đối với mô hình nuôi ốc nhồi, tính đến nay, toàn xã có 08 hộ tại các thôn Nà Khằn, Nà Kiến, Bản Bẳng thực hiện mô hình diện tích khoảng 2000m2. Với giá bán trứng từ 400.000đ đến 700.000 đ/1kg. Theo đánh giá của địa phương thực hiện các mô hình nuôi ốc này, hiệu quả kinh tế gấp khoảng 5 lần trồng lúa.

Không khí phấn khởi thi đua, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả trên địa bàn xã chính là kết quả của việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong tìm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng sát đúng với thực tiễn. Từ đó, củng cố niềm tin giữa Nhân dân với Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá cho biết: Để khuyến khích tiếp tục lan tỏa phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nghiên cứu, áp dụng khao học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Hàng năm đều tổ chức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, những người làm tốt công tác vận động, hộ tự nguyện hiến đất, hộ tích cực trong lao động, sản xuất…từ đó góp phần lan tỏa giá trị của phong trào thi đua lao động sản xuất trong đời sống Nhân dân”.

Với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, là tập trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Chú trọng phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tăng cường phát triển chăn nuôi. Duy trì và phát triển rừng, phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững. Phát huy tiềm năng du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa đặc sắc của địa phương. Trong đó chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.000 tấn, bình quân lương thực đạt 580 kg/người/năm; diện tích, năng xuất, sản lượng các loại cây trồng là 260 ha; Trồng rừng 40 ha/năm; Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 duy trì đàn trâu, bò từ 400 con trở lên; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 100%; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 8%; phấn đấu hằng năm đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đến 2025 kết nạp được 30 đảng viên. Tỷ lệ cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn đạt 100%.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã và Đại hội Đảng bộ các cấp. Do vậy, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc có tính cộng đồng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của huyện trong giai đoạn mới. Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, Đảng bộ xã tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội,…Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân một cách toàn diện, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, quốc phòng – an ninh ổn định… góp phần cùng Đảng bộ huyện Chợ Đồn thực hiện có hiệu quả và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI,  nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra./.

Bài trướcXã Lương Bằng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoNgười dân tập trung khắc phục lúa do ảnh hưởng bão số 8 và áp thấp nhiệt đới