Xã Lương Bằng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã với thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã với thanh niên huyện Chợ Đồn năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2022.

 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBNDvới thanh niên xã Lương Bằng.
Tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND đã báo cáo công tác thực hiện chính sách đối với thanh niên xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông tin về các mục tiêu chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn  2024-2030 và việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Sau khi nghe các báo cáo, các chiến lực mục tiêu, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên thanh niên đã gửi đến Hội nghị một số vấn đề về cơ chế, chính sách  cho đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa về phát triển kinh tế tại địa phương; Định hướng của chính quyền xã về chuyển đổi số cho thanh niên như thế nào; có định hướng  về phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức về kinh tế số cho từng lĩnh vực cho thanh niên phù hợp; Thanh niên chưa thực sự được tiếp cận các nguồn vốn, cần có cơ chế, chính sách hoặc sự hỗ trợ về nguồn vốn để thanh niên có thể phát huy thế mạnh của mình để phát triển kinh tế; UBND xã cần có định hướng đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên; quan tâm lĩnh vực đầu ra, bao tiêu sản xuất cho các sản phẩm do thanh niên tạo ra; cần có tâp huấn về công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho thanh niên trên địa bàn xã; việc tiếp cận nguồn vốn vay để khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên cần có hướng mở…
Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Ma Thế Quốc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã ghi nhận những ý kiến các bạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia tại Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các bộ phận chuyên môn có liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương tham mưu những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, nhằm phục vụ cho công cuộc chuyển đổi về số trong thanh niên đạt hiệu quả./.
Tác giả: Hoàng Lan – Hoàng Khu
Bài trướcĐảng bộ phòng Giaó dục và Đào tạo huyện tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2022
Bài tiếp theoThông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản