Xã Đông Viên huyện Chợ Đồn nỗ lực tập trung xây dựng nông thôn mới

 Học sinh được đi học trên con đường nông thôn mới khang trang sạch sẽ

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Xã Đông Viên đã huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng tinh thần quyết tâm và hành động thiết thực như: Đóng góp ngày công, tiền mặt và hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường…Đến nay toàn xã có 22 tuyến đường trục thôn, liên thôn với tổng chiêu dài trên 10 km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa; cứng hóa 2,15 km đường nội đồng. Các ông trình thủy lợi được đầu tư xây dựng đảm bảo đủ nước tưới phục vụ xản xuất; 100% hộ dân được sử dụng điện; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, thành lập được 02 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần  tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn…. Nhờ đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm mạnh, hiện nay toàn xã chỉ còn 9 /570 hộ nghèo và cận nghèo chiếm 1,58%…

Hiện nay, xã bình quân đạt được là 12/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; hệ thống tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý của xã luôn bám sát chủ trương, định hướng của cấp trên để chỉ đạo Ban phát triển các thôn triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tất cả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã đều được giao chỉ tiêu trong các Nghị quyết hàng năm của Đảng bộ, chính quyền, và các ban ngành, đoàn thể của xã. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát các công trình đang trong quá trình xây dựng để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai tuyên truyền lồng ghép thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, người dân nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc Xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án xây dựng nông thôn mới của xã và của các thôn, đồng thời đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả trên,  năm 2014 UBND xã Đông Viên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen do có nhiều thành tích trong xây dựng giao thông nông thôn, đó là niềm động viên khích lệ cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng thi đua phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

 Một góc trụ sở UBND xã Đông Viên

Bên cạnh những thuận lợi, xã cũng còn gặp một số khó khăn như: Một số hộ còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của nhà nước; Nguồn vốn phân bổ ngân sách hàng năm của nhà nước và việc kêu gọi, huy động thu hút nguồn của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia bỏ vốn đầu tư còn hạn chế…

Nhằm duy trì những tiêu chí đã đạt được và hoàn thành 07 tiêu chí còn lại là; trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Đông Viên cần có thêm những giải pháp tích cực tạo đà để xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo lộ trình./.

Bài trướcĐông Viên: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”
Bài tiếp theoĐoàn Thanh niên Thị trấn Bằng Lũng với Mô hình đoạn đường thanh niên tự quản