Xã Đồng Thắng nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Là một trong những địa phương nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của Chợ Đồn. Do vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thắng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

 

Lễ công bố thôn Khuổi Giả đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Qua rà soát các tiêu chí Bộ tiêu chí NTM nâng cao, đến nay, Đồng Thắng đã hoàn thành 08 tiêu chí bao gồm: Trường học; Thông tin và truyền thông; Văn hóa; Nhà ở dân cư; Tổ chức sản xuất; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Đồng thời công nhận được 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Khuổi Giả và Nà Chang. Năm 2022, xã phấn đấu thêm 4 tiêu chí trong bộ tiêu chí nâng cao gồm: Tiêu chí Quy hoạch; Môi trường; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập, có thêm thôn Làng Sen đạt chuẩn NTM mới. Đến năm 2023 phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại là: Lao động có việc làm; Giáo dục và đào tạo; Hộ nghèo; Giao thông; Thủy lợi, thêm 2 thôn là Nà Tải, Nà Cà đạt chuẩn.
Hiện nay xã Đồng Thắng đang tận dụng mọi ưu thế, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Xã đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn năm 2022-2023, trên cơ sở đó chỉ đạo các thành viên Ban Quản lý xã, Ban phát triển thôn căn cứ vào vai trò, trách nhiệm tổ chức, thực hiện có hiệu quả. Các thành viên được phân công sẽ có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong năm 2022, xã tập chung vào 4 tiêu chí, theo đó tiêu chí về quy hoạch, xã đã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, đảm bảo với sự định hướng phát triển kinh tế -xã hội trong giai đoạn mới, có lưu trữ hồ sơ và niêm yết công khai quy hoạch chung xây dựng tại trụ sở UBND xã và các thôn cho Nhân dân được biết kiểm tra và giám sát. Thời gian tới xã sẽ triển khai việc cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch chung xây dựng đã phê duyệt. Đối với tiêu chí văn hóa, có 22 nhà văn hóa thôn đảm bảo về quy mô sử dụng, các nhà văn hóa đều có công trình vệ sinh, thiết chế cơ bản. Năm nay địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực sửa chữa, nâng cấp những công trình nhà văn hóa bị hỏng, trang bị đầy đủ về bàn ghế, bổ sung thiết chế như loa, đài, khánh tiết. Đồng thời yêu cầu các thôn đều phải xây dựng quy chế hoạt động của nhà văn hóa.
Còn về tiêu chí môi trường, hiện toàn bộ rác thải sinh hoạt đều được thu gom, phân loại, xử lý theo hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi cũng có sự cải thiện, các thôn đều có kế hoạch vệ sinh môi trường đường, làng ngõ xóm định kỳ hằng tháng. Số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đến nay chiếm trên 91%; nhà tắm hợp vệ sinh trên 95%; bể chứa nước sinh hoạt chiếm 100%; tỷ lệ hộ chăn nuôi chuồng trại hợp vệ sinh chiếm 93%…Giải pháp thời gian tới, xã sẽ tuyên truyền người dân duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, chỉ đạo bằng văn bản hướng dẫn cấp có thẩm quyền đầu tư các thùng đựng, biển báo….hỗ trợ công tác vận chuyển chất thải rắn tại các bể chứa của thôn về chôn lấp tập trung. Vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
Đối với tiêu chí thu nhập, sẽ tiếp tục tuyên truyền Nhân dân tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao, nhằm phấn đấu nâng mức thu nhập lên 39 triệu đồng người/năm. Để góp phần hỗ trợ Nhân dân nâng cao thu nhập, năm 2022 xã có kế hoạch triển khai mô hình thâm canh cây cam quýt, triển khai mô hình cây Khôi nhung cho hộ nghèo…
.
Đường giao thông nông thôn được xây dựng tạo động lực phát triển kinh tế và thúc đẩy các tiêu chí khác.
Đồng chí Triệu Văn Nguyên – Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng cho biết: Với lộ trình đề ra là đến năm 2023 địa phương phải hoàn thành xây dựng NTM nâng cao thì đây được xem vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của địa phương. Xã đang tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí  không dùng đến nguồn lực như: Vệ sinh môi trường, thu nhập….Cùng với đó, tiếp tục đưa ra định hướng, hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền để người dân hiểu rõ họ chính là những chủ thể chủ động tự lựa chọn các hình thức phát triển kinh tế phù hợp để thoát nghèo, nâng cao thu nhập”. Tuy nhiên với một số tiêu chí cứng như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa …cần đến nguồn đầu tư lớn thì xã tiếp tục đề xuất danh mục liên quan đến nhu cầu, khi được các cấp phê duyệt, hỗ trợ địa phương sớm triển khai, thực hiện.
Với những giải pháp đồng bộ trong xây dựng NTM nâng cao và  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, hưởng ứng của bà con Nhân dân, xã Đồng Thắng sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo lộ trình đã đề ra.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn một số vị trí đường giao thông sạt lở, đất đá lăn gây tắc đường do mưa kéo dài
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức họp thống nhất các nội dung tham gia tại “Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022”