Xã Bản Thi tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ xã lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bản Thi đã chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V đề ra. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 751,58/700 tấn, đạt 107,4% so với Nghị quyết Đại hội. Duy trì diện tích gieo cấy hàng năm đối với cây lúa 66ha, ngô 106ha và các loại cây trồng khác; thành lập 01 Hợp tác xã về trồng rau susu ở thôn Phja Khao trồng được  4,18ha . Trồng mới 113,64/100ha rừng đạt 113,64%  so với Nghị quyết, duy trì độ che phủ rừng 86,97% đạt 108,7% so với Nghị quyếtd Tổng đàn trâu, bò cả giai đoạn 3.573con/1000con (đạt 357,3% NQ);  Phát triển đàn lợn cả giai đoạn 4.470con/1100con (đạt 406,4%NQ, đàn gia cầm khoảng 5.000 con/năm.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, xã đã đầu tư nâng cấp và bê tông hóa 22 công trình đường giao thông đến các thôn được 5.256m; xây dựng được: 02 nhà trường Tiểu học và mầm non bằng nguồn vốn xã hội hóa; 05 nhà văn hóa thôn, nâng tỷ lệ nhà văn hóa thôn được kiên cố hóa đạt 100%.  Đến cuối năm 2019 xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. 

 
Đồng chí MaThị Na, Phó bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND phát biểu tại Đại hội

Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí MaThị Na, Phó bí thư TT huyện – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương những thành tựu, cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ ở nhiệm kỳ trước. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn xã sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 Đại hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 8 đồng chí có trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tham gia vào Ban chấp hành  Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Ma Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Hà Thị Thủy và đồng chí Khổng Thanh Tiềm giữ chức Phó bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đai hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bài trướcHội LHPN xã Bình Trung hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bài tiếp theoNữ hội viên Phụ nữ thành lập Hợp tác xã