Vụ xuân 2019, nhân dân các xã gieo trồng trên 160 ha giống lúa Nhật Japonica

Tuy nhiên, qua thống kê rà soát của cơ quan chuyên môn huyện về diện tích, chủng loại các giống lúa được nhân dân gieo trồng trong vụ xuân năm nay của 18 xã, thị trấn đã tổng hợp báo cáo (xã Nam Cường, Tân Lập, Yên Thịnh chưa tổng hợp), trong đó bà con sử dụng giống lúa Nhật- Japonica để gieo cấy có diện tích trên 160 ha/1.790 ha (KH) sản xuất vụ xuân.

 Cán bộ Nông lâm và trưởng thôn Nà Tẳng xã Lương Bằng kiểm tra đồng ruộng

Qua kết quả điều tra, kiểm tra hàng tuần về tình hình dịch bệnh hại trên cây trồng của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, cho thấy hiện nay một số diện tích lúa Nhật Japonica tại xã Lương Bằng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá; diện tích nhiễm trên 1,0 ha trong đó diện tích nhiễm nhẹ 0,6ha, diện tích nhiễm trung bình 0,38ha, diện tích nhiễm nặng 0,02 ha, tỷ lệ lá bị bệnh phổ biến 2-5% lá, cao 10-15% lá, cục bộ có ruộng trên 50% lá. Với diễn biến thời tiết âm u, mưa nhiều, ẩm độ không khí cao… như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát triển và lây lan, đặc biệt là trên các giống nhiễm như Japonica, các ruộng cấy dầy, bón phân không cân đối, bón thừa đạm… Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, bệnh đạo ôn tiếp tục gây hại nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa cuối vụ.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra trên cây lúa, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời cử cán bộ kỹ thuật tăng cường phối hợp với cán bộ phụ trách nông lâm các xã đi kiểm tra, theo dõi tình hình dịch hại lúa tại một số cánh đồng để kịp thời khuyến cáo nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn, không để bệnh lây lan, gây hại trên diện rộng./.

Bài trướcBảo tàng tỉnh khảo sát lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoBan Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019