Về việc thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 23/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 316-CV/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy

Về việc thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 23/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 316-CV/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy (Tải về)

Bài trướcChợ Đồn tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19