Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Bài trướcChợ Đồn những ngày cuối năm 2011
Bài tiếp theoNghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012