Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

            Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Bài trướcVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoCác báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN từ tháng 1 đến tháng 10 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn