Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

          Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Bài trướcDanh mục các Dự án đầu tư
Bài tiếp theoVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn