Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2456QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Bài trướcThông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Đường GTNT Tân Lập
Bài tiếp theoThông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNT Tân Lập – ĐT254, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn