Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Về việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. (Tải về)  

Bài trướcThông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNT Tân Lập – ĐT254, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoPhê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn