Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)  . (Tải về Quyết định, Biểu công khai)

Bài trướcCác báo cáo về tình hình công tác tháng 10, 9 tháng của Huyện uỷ Chợ Đồn
Bài tiếp theoQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021