Văn phòng điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc tại xã Yên Thượng

 Văn phòng điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc tại xã Yên Thượng

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Yên Thượng đã đạt 11/19 tiêu chí đó là: tiêu chí Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; dịch vụ và thương mại, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh trật tự.  Còn 08 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; hình thức tổ chức sản xuất, nhà ở dân cư, môi trường, thu nhập, thông tin và truyền thông và tiêu chí số 18-  hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương án để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 08 tiêu chí chưa đạt nông thôn mới. Theo đó, đối với tiêu chí trường học hiện nay trường Tiểu học và Mầm non xã đang khẩn trương xây dựng các hạng mục theo kế hoạch; Tiêu chí Thông tin và truyền thông đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục đầu tư hệ thống loa truyền thanh cho các thôn chưa có; về tiêu chí Nhà ở dân cư hiện tại xã còn 04 nhà tạm, dột nát thuộc hộ nghèo và cận nghèo xã đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện để hỗ trợ cho các hộ dân làm nhà,.. Tuy nhiên với một số tiêu chí như: thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường,… xác định cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo bảo môi trường xanh, sạch, đẹp;  xây dựng các mô hình kinh tế có liên kết tiêu thụ đảm bảo nâng cao thu nhập cho nhân dân thì mới có thể hoàn thành theo kế hoạch. Xã Yên Thượng đã đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Chợ Đồn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xã xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới của xã Yên Thượng. Tuy nhiên để đạt kết quả 19/19 tiêu chí, xã cần  tiếp tục có những đánh giá, rà soát cụ thể về những khó khăn, vướng mắc, nếu xã không tự giải quyết được cần có ý kiến đề nghị cấp trên giúp đỡ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí vệ sinh môi trường nông thôn, tích cực triển khai các biện pháp để giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn dân cư./.

Bài trướcTriển khai cấp cây giống trồng rừng cho người dân
Bài tiếp theoBCH Quân sự huyện sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”