Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn

 Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn.

Năm 2021, huyện Chợ Đồn phấn đấu hai xã Yên Thịnh và Phương Viên về đích nông thôn mới, theo báo cáo của huyện đến nay xã Phương Viên đã đạt 14/19 tiêu chí, Yên Thịnh đạt 13/19 tiêu chí, bình quân số tiêu chí nông thôn mới của huyện 12,9,  toàn huyện chưa có xã NTM nâng cao. Đối với thôn NTM, năm nay huyện phấn đấu xây dựng 20 thôn, trong đó có 14 thôn tiếp tục thực hiện NTM từ năm 2020 chuyển sang và 6 thôn đăng ký phấn đấu NTM năm 2021. Đối với huyện NTM thực hiện theo Quyết định số 558/QĐ-TTg  ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đạt 5/9 tiêu chí gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, huyện đã huy động được trên 16 tỷ đồng để thực hiện các công trình xây dựng NTM, 9 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hiện các công trình, dự án đang được triển khai.

 Ước thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021: Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của toàn huyện là 13 tiêu chí/xã; 03 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí; xây dựng 2 xã Phương Viên, Yên Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; Các xã còn lại đăng ký và hoàn thành từ 1 đến2 tiêu chí nông thôn mới; Phấn đấu mỗi xã có từ 01 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM huyện gặp một số khó khăn, đó là: nguồn vốn phân bổ cho xây dựng NTM còn chậm dẫn đến một số tiêu chí chưa thể triển khai theo kế hoạch. Việc xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với 2 xã Phương Viên, Yên Thịnh chưa thể về đích trong năm do còn một số vướng mắc; còn nhiều xã có nhà tạm chưa được xóa; cần có  hướng dẫn chung về cách tính thu nhập bình quân đầu người đối với xã NTM. Việc phát triển các sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa chưa được người dân hưởng ứng; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường một số nơi còn thấp; người dân ở các vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có điểm xuất phát thấp khó huy động được nguồn đối ứng  để xây dựng NTM…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quách Đăng Quý- Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM yêu cầu các xã cần tiếp tục rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí; làm tốt khâu quy hoạch đảm bảo tính dài lâu, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đối với các xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới của năm và các xã đã đăng ký tiêu chí thực hiện trong năm cần có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành tiêu chí đã đề ra. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm giúp người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng dụng công nghệ số để áp dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế, phục vụ đời sống; quá trình thực hiện các tiêu chí cũng cần phải linh hoạt, không nên cứng nhắc, chủ động thực hiện các tiêu chí không cần đến vốn./.

Bài trướcBế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính K62
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kiểm soát chặt chẽ người về từ các tỉnh phía Nam