Vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ của huyện Chợ Đồn từ năm 2010 đến nay

        Xác định thôn, bản là nơi nhân dân trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương , chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước . Nơi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời là nơi thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với đảng. Tổ chức đảng ở thôn, tổ đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn quản lý. Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, các tổ chức đảng luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thôn, tổ, nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được ban thường vụ huyện uỷ tập trung chỉ đạo. Các tổ chức đảng trong sinh hoạt đảng đã thể hiện được tính lãnh đạo, giáo dục và thực hiện chế độ sinh hoạt theo chi bộ định kỳ hàng tháng, cơ bản các chi bộ đã gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng uỷ cơ sở phân công các đảng uỷ viên dự sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc, trực tiếp nghe đảng viên phản ánh tình hình, kịp thời cáo cáo với đảng uỷ và đưa ra biện pháp giải quyết những tình huống nảy sinh từ cơ sở.

 Họp thôn nà Tác – xã Phong Huân.

          Mục tiêu của huyện Chợ Đồn từ nay đến năm 2015, từng thôn, tổ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo nhân dân trong thôn tổ thực hiện đúng quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động khai thác vận chuyển. tàng trữ lâm, khoáng sản trái phép. Các tổ chức đoàn thể và nhân dân quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình có điều kiện tốt nhất nâng cao chất lượng học tập, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển vững mạnh tổ chức đảng ở từng thôn, tổ./.

Bài trướcNgười trưởng thôn học tập theo lời dạy Bác Hồ
Bài tiếp theoThôn Khuổi Già, xã Rã Bản xây dựng thôn văn hoá