Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của Cán bộ, hội viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới là hoạt động đặt lên hàng đầu. Hội LHPN huyện tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho 83.237 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tổ chức truyền thông cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch theo sách lật ”Tài liệu truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, …

Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” theo các nhóm đối tượng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội phụ nữ huyện chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương ít nhất 01 phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm đã đăng ký và đã thực hiện hoàn thành 126 công trình, phần việc; xây dựng kế hoạch hỗ trợ giúp thêm 174 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch.

 
Hội phụ nữ xã Nghĩa Tá phát quang đường giao thông nông thôn

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đã thành lập 51 mô hình “chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” xây dựng qui chế hoạt động cụ thể. Tổ chức vận động thực hiện tốt công tác “Chỉnh trang nông thôn”, vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất, hiến cây  mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Kết quả, hội viên hiến được 42.628,5 m2 đất làm đường liên thôn, xây trường mầm non, nhà họp thôn…; tổ chức quyên góp được 170.210.000đ và 13.841ngày công lao động để làm đường liên thôn, đổ sân bê tông trường tiểu học, sân bóng chuyền, xây bồn hoa măng non…; xây dựng con đường hoa được 3.920m góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường; thực hiện 22.381 công tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm (trong đó có 10.892 công làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp); 191 công làm nhà, tu sửa nhà cho 02 hội viên phụ nữ nghèo, làm cầu tạm sang nhà họp thôn, quyên góp được 4.800.000đ  hỗ trợ 01 hộ gia đình hội viên đứng chủ sửa nhà; xây dựng và duy trì 121 đoạn đường  do phụ nữ tự quản; Vận động cán bộ, hội viên thực hiện sản xuất sạch, tham gia bảo vệ môi trường.  Vận động 169 hộ cán bộ, hội viên thực hiện trồng hàng rào xanh, 425 hộ chỉnh trang vườn hộ.  Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã hỗ trợ và vận động hội viên xây dựng 412 lò đốt rác thải tại nhóm hộ và hộ gia đình; Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 123 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 22 công trình nước sạch.

  Hội phụ nữ xã Phương Viên đổ bê tông xây dựng đường nông thôn mới

Đối với việc thực hiện tiêu chí không đói nghèo, Hội phụ nữ đã tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, xã với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện; tham gia bình xét hộ nghèo và rà soát đăng ký giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo, trong đó giúp đỡ có địa chỉ và có giải pháp cụ thể để thoát nghèo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, vận động xuất khẩu lao động; vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” chủ động vượt khó vươn lên; Hội đã hỡ trợ 08 hộ và 06 nhóm hộ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập 03 HTX do phụ nữ làm giám đốc, 03 tổ hợp tác liên kết sản xuất hàng hóa. Trong 10 năm các cấp Hội đã giúp đỡ 683 hộ hội viên thoát nghèo; Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 14 nhà mái ấm tình thương giúp hội viên phụ nữ nghèo ngày càng ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn vay dư nợ trên 96 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội cho 2.355 hộ vay, Hội đã duy trì nguồn tài chính vi mô hơn 4 tỷ đồng cho 396 hộ vay, nguồn từ quĩ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” của tỉnh hơn 6 tỷ đồng cho 355 thành viên vay, thành lập và duy trì 11 nhóm VSLA đã giúp cho chị em chủ động nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế;  Từ các nguồn vốn vay nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ  đã đầu tư vào phát triển sản xuất xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả.

Việc thực hiện tiêu chí “Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 “Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”  đã thành lập được 42 mô hình “Chi hội PN không có người thân mắc tệ nạn xã hội”, 21 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 126 địa chỉ tin cậy,  24 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, lồng ghép 26 mô hình ‘An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, và các mô hình không có người sinh con thứ 3, mô hình thu gom rác,  không lựa chọn giới tính khi sinh, mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường… Thông qua các mô hình đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

 Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức các hoạt động nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia: như tổ chức hội thi, giao lưu “Phụ nữ chung sức xây dựng Nông thôn mới”,  giao lưu chi hội trưởng giỏi; “em yêu màu xanh quê hương”; “tìm hiểu xây dựng nông thôn mới” ở các chi hội;  hội thi tuyên truyền viên giỏi, phối hợp tổ chức diễn đàn xin hãy hiểu con…   hàng năm nhân ngày 8/3, 20/10 tổ chức hái hoa dân chủ tìm hiểu về Luật phòng chống bạo lực gia đình, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con … ; tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi,  giao lưu văn nghệ…  thu hút 89.250 lượt người tham dự.

Trong thời gian tới, Hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng thôn bản bình yên, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ…, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chị em, tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng  tích cực của hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc./.

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Bài tiếp theoBồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, xã năm 2019