V/v đính chính đối tượng tuyển dụng trong kế hoạch tuyển dụng CC cấp xã trong trường hợp đặc biệt CỘNG

17. CV đính chính đối tượng dự tuyển

Bài trướcKẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt (kiểm tra, sát hạch từ cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã)
Bài tiếp theoCần tăng cường quản lý học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông