Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch covid-19

  Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đã báo cáo tình triển khai thực hiện của cơ quan đơn vị, địa phương mình phụ trách. Cơ quan thường trực Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình chung về dịch bệnh covid-19, các thành viên trong cuộc họp đã đưa ra các ý kiến và thảo luận các phương án, nội dung cần thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Triệu Huy Chung Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo: Trung tâm Y tế huyện khẩn trương truy vết lấy mẫu các trường hợp F1 để thực hiện việc cách ly tập trung, truy vết các trường hợp F2, F3 để có biện pháp xử lý, khoanh vùng, cách ly kịp thời khi có biểu hiện sốt, ho…

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương khẩn trương rà soát, tuyên truyền, vận động các trường hợp tiếp xúc với nguồn bệnh dịch covid-19 khai báo trung thực, tự giác cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  theo đúng quy định. Tăng cường tuyền truyền, kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch tại các điểm công cộng, trên các phương tiện xe tham gia giao thông.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, địa phương. Trong đó cơ quan thường trực phòng chống dịch covid-19 là Trung tâm Y tế huyện là nòng cốt cùng với Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các các cơ quan các cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện việc triển khai cách ly tập trung các trường hợp F1.

Các phòng, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn chỉ tổ chức những cuộc họp thực sự cần thiết, còn những cuộc họp chưa cần thiết thì dừng lại. Đối với những cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì quy mô cuộc họp không quá 20 người, bố trí chỗ ngồi giãn cách; đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào cuộc họp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, các xã, thị trấn cập nhật kịp thời và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch covid-19 tại cơ quan đơn vị, địa phương mình phụ trách ./.

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đợt 2
Bài tiếp theoPhát huy dân chủ trong trong Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử