Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đồng chí Ma Văn Trị – Ủy viên BTV – Trưởng Ban dân Vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 hướng dẫn và trao đổi một số vấn đề xung quanh việc tổ chức hội nghị

lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 20 xã, thị trấn đã được hướng dẫn trình tự thực hiện các bước về thời gian, thành phần tham dự và nội dung hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử. Do đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri phải đảm bảo dân chủ, công khai; đảm bảo về nội dung, thời gian tổ chức hội nghị đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  của huyện Chợ Đồn, thời gian tiến hành tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3/2021 đến hết ngày 13/4/2021. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có người ứng cử gửi biên bản hội nghị cử tri theo mẫu quy định về Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chậm nhất ngày 13/4/2021./.

Bài trướcChợ Đồn tích cực tuyên truyền công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoChợ Đồn lan tỏa nét đẹp văn hóa công sở