Ủy ban MTTQ huyện Chợ Đồn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

 Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Nghĩa Tá.

Với vai trò của mình, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ngày “Vì người nghèo”….Qua đó, đã phát huy sức mạnh, tinh thần tự giác tích cực hưởng ứng  của nhân dân, đồng thời nâng cao vai trò hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên, tổ chức các hoạt động ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lường Ngọc Danh – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn cho biết: Một trong những kết quả nổi bật là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều biện pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền như vận động nhân dân hưởng ứng tiếp thu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, tiếp tục đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đẩy mạnh và phát triển kinh tế trang trại, phát triển làng nghề, thương mại, dịch vụ, đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động… Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý chí vươn lên của nhân dân trong xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Tính từ năm 2014 đến năm 2019, toàn huyện có 50.669 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 582 lượt khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 505 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa. Trong năm 2020, toàn huyện có 89,3% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 92,4% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 83% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, người dân có nhiều điều kiện tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 10.800 m2 đất, đóng góp trên 1,8  tỷ đồng, trên 18.100  ngày công lao động và nhiều tài sản khác để cùng với sự hộ trợ của nhà nước xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh. Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động Vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị, và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.  Từ năm 2014 đến năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ và làm được 29 nhà Đại đoàn kết (Mỗi nhà được hỗ trợ từ 25.000.000đ đến 40.000.000đ/1 nhà) . Riêng năm 2020 , Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị – xã hội đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 59 nhà ở cho hộ nghèo . Bên cạnh đó, còn phối kết hợp các ngành liên quan vận động, tiếp nhận các loại quỹ thiên tai lũ lụt, hoả hoạn, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng quỹ khuyến học, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ cao tuổi, hàng cứu trợ ủng hộ chăn, màn, quần áo ấm, xe đạp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên trên địa bàn huyện…Các hoạt động này đã góp phần giúp cho các hộ nghèo được an cư và tập trung vào phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, trong năm 2020, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện đã vận động ủng hộ, tiếp nhận trên 154 triệu đồng và nhiều hiện vật để kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Cùng với đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức phát động, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, các cá nhân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Toàn huyện đã quyên góp được trên 348 triệu đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm để chuyển đến đồng bào miền Trung.

 
 Tập hợp, đoàn kết nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cũng đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, tham gia cùng Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện chế độ chính sách xã hội, công tác bảo vệ môi trường, công tác tiếp công dân; phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; Giai đoạn 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc huyện đã  phối hợp với HĐND, UBND các cấp tổ chức 205 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện có 14.296 lượt cử tri tham dự, qua đó, đã lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với những kết quả trên có thể khẳng định quá trình tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, thực sự khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Những hoạt động đó là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, là nơi tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Bài trướcChợ Đồn: Kiểm soát chặt chẽ người về từ các tỉnh phía Nam
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới