Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý I/2019

Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Chợ Đồn

phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Trong quý I/2019, cấp ủy và Ủy ban  kiểm tra  các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nội dung về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp mình. Cấp ủy các cấp kiểm tra theo kế hoạch đối với 02 tổ chức Đảng và 09 đảng viên việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và một số nội dung khác. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.

Đối với công tác thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên, bằng các hình thức kỷ luật:  Khiển trách 05, Cảnh cáo 02,  Khai trừ 04. Việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định… Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.  Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý II năm 2019. Trong đó sẽ tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra theo chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng cấp dưới, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc của Đảng; nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành liên quan để nắm tình hình; tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức Đảng, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp./.

Bài trướcChợ Đồn sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức hội thảo triển khai trồng cây chanh leo