Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 2 tại các xã khu Đông, Nam B và thị trấn Bằng Lũng

  Đ/c Dương Văn Hoàn, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện

kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Đồng Thắng.

Qua thực tế làm việc cùng Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, nhìn chung các địa phương đã triển khai thực hiện quy trình các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch cấp trên. Danh sách cử tri được lập và niêm yết trước ngày 13/4. Rà soát số lượng cử tri già yếu, bệnh tật không thể đi bỏ phiếu để có phương án sử dụng hòm phiếu phụ đảm bảo các công dân đều được tham gia bầu cử. Thực hiện hiệp thương lần 3 theo quy định lựa chọn đủ số lượng ứng cử đại biểu HĐND xã, theo đó, thị trấn Bằng Lũng 40 ứng cử đại biểu, 8 khu vực bỏ phiếu; xã Phương Viên 35 ứng cử đại biểu, 7 khu vực bỏ phiếu; xã Bằng Phúc 32 ứng cử đại biểu, 5 khu vực bỏ phiếu; xã Đồng Thắng 35 ứng cử đại biểu, 7 khu vực bỏ phiếu; xã Đại Sảo 25 ứng của đại biểu, 7 khu vực bỏ phiếu;  xã Yên Mỹ 23 ứng cử đại biểu, 7 khu vực bỏ phiếu; xã Yên Phong 31 ứng cử đại biểu, 7 khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những ngườiứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấpở các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời cung cấp tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu đến từng hộ gia đình. Các xã đã xây dựng kế hoạch để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử trivà thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Công tác an ninh trật tự, được ổn định, không có đơn thư kiến nghị về công tác bầu cửở cơ sở; Lực lượngc ông an đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệđảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Về công tác y tế, Trạm y tế các xã đã chuẩn bị thuốc và các vật tư cần thiết đảm bảo sơ, cấp cứu các trường hợp khẩn cấp và hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác thông tin tuyên truyền được các xã chú trọng triển khai lồng ghép trong các cuộc họp, trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại các thôn vùng sâu, vùng xa. Về cơ sở vật chất, các xã cơ bản đáp ứng cho công tác bầu cử…

Bên cạnh kết quả đạt được, trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử các xã, thị trấn đã gặp một số khó khăn như: Công tác tuyên truyền ở các thôn vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn vì dân cư không tập trung. Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền chủ yếu bằng tiếng phổ thông nên việc tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự hiệu quả…

Kết luận tại các đơn vị kiểm tra, đồng chí Dương Văn Hoàn, Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn sau khi niêm yết danh sách các ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần có sự kiểm tra, giám sát đảm bảo các thông tin người ứng cử chính xác và niêm yết theo đúng thứ tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động và trực quan. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực bỏ phiếu. Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử và kế hoạch về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm diễn ra bầu cử. Các điểm bỏ phiếu khó khăn về cơ sở vật chất, địa phương cần rà soát và có phương án bố trí địa điểm hợp lý đảm bảo các điều kiện cần thiết thuận lợi cho cử tri đi bầu cử./.

Bài trướcChợ Đồn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19
Bài tiếp theoĐoàn công tác Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra (đợt 2) công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã khu Bắc