UBND huyện tổ chức họp thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX

 UBND huyện tổ chức họp thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện

khóa XIX

Cuộc họp đã thông qua nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình của UBND huyện dự kiến trình tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện. Các đồng chí dự cuộc họp đã tham gia góp ý xây dựng các báo cáo, tờ trình theo gợi ý của chủ tọa cuộc họp; Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo đảm bảo thời gian để các Ban HĐND huyện thẩm tra theo quy định.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Hà Sỹ Huân –Phó Bí thư huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện bổ sung số liệu, hoàn thiện nội dung báo cáo, tờ trình theo các ý kiến đóng góp xong trong buổi sáng ngày 13/6/2019 để gửi Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện thẩm tra theo Luật định./.

Bài trướcĐảng bộ huyện Chợ Đồn – Phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư Chi bộ
Bài tiếp theoThường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện