UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới

 Đồng chí Dương Văn Hoàn, Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện giới thiệu tóm tắt 04 chuyên đề gồm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015, gồm 10 Chương với 98 Điều.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực 01/01/2022. Luật Cư trú năm 2020, được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới, được tổ chức học tập nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực trong việc tham gia học tập pháp luật. Đặc biệt, các thành phần tham dự hội nghị chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 như rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. 

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến các điều luật khác cũng giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi các quy định, không vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

 

Bài trướcChợ Đồn tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương
Bài tiếp theoHĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại xã Bằng Lãng và Yên Thượng