UBND huyện tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm

 Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh  thực phẩm

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu một số khái niệm cơ bản về thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, mối nguy mất an toàn thực phẩm, nguyên tắc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm; Những vấn đề cơ bản trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( gồm Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới về an toàn thực phẩm…); Phương pháp Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành. Cuối tập huấn có giải đáp thắc mắc của các học viên dự tập huấn .

Đây là những kiến thức cần thiết để các cán bộ quản lý, phụ trách chương trình trên địa bàn huyện  được kịp thời bổ sung, cập nhật. Từ đó, áp dụng linh hoạt, có hiệu quả các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách khoa học, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng ngày một tốt hơn./.

Bài trướcTập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019
Bài tiếp theoRa mắt Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Chợ Đồn