UBND huyện họp giao ban Khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2021

 Quang cảnh cuộc họp giao ban Khối Nội chính

Theo báo cáo kết quả của các cơ quan Khối Nội chính trong 6 tháng đầu năm 2021 các cơ quan Khối Nội chính của huyện đã phối hợp triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự  – quốc phòng địa phương; tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật; giữ vững tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án dân sự… được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt các cơ quan trong khối đã bám sát sự chỉ đạo của huyện và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tuy đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã mang lại hiệu quả nhất định, nhưng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và chưa được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, do đó, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn ra và chưa được xử lý triệt để.Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tại cuộc họp giao ban các cơ quan đơn vị trong Khối cũng đã cùng trao đổi làm rõ hơn những vấn đề nổi cộm, đề xuất phương án giải quyết, đồng thời cũng đề nghị một số cơ quan, đơn vị cần giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến thi hành án dân sự, đơn thư…

Phát biểu kết luận cuộc giao ban Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy -Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Khối Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.  Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối rà soát lại những vụ việc còn tồn, giải quyết chưa triệt để, chưa dứt điểm cần phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện; Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan Khối Nội chính thực hiện tốt quy chế phối hợp, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; Quan tâm, chăm lo về điều kiện làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt của lực lượng công an chính quy đang đảm nhiệm các chức danh của công an xã, thị trấn; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, an ninh chính trị ở cơ sở.Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nắm tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức tại các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn.Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám rừng, chấn chỉnh trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Tổ chức họp dân tại các thôn, thực hiện tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn.

Ngoài ra, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấntập chung giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; Chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, không được lơ là mất cảnh giác. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ban hành đôn đốc theo dõi các quyết định xử phạt hành chính đã được ban hành đảm bảo các quyết định được thi hành theo pháp luật./.

Bài trướcKhối Văn hóa – Xã hội giao giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021
Bài tiếp theoKiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ, công vụ tại một số cơ quan, đơn vị