UBND huyện Chợ Đồn tổng kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014, Công tác văn hóa và thông tin năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

    Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do huyện phát động, năm 2014 nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã tích cực tham gia thực hiện tốt các  phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ huyện phát động như phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp”, phong trào xây dựng xã nông thôn mới, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào giúp nhau vượt nghèo, nhờ vậy đời sống của nhân dân huyện Chợ Đồn  ngày càng phát triển,  cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ngày càng được ổn định. Kết quả qua đánh giá bình xét, năm 2014 toàn huyện có 9.429/12.502 hộ bằng 75,42%; trong đó có hơn 3 nghìn hộ được cấp giấy chứng công nhận gia đình văn hóa ; 203/242 thôn, tổ  đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, Có 20 thôn, tô được cấp giấy chứng nhận thôn, tổ văn hóa 03 năm liên tục; 100/127 Đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa…

Về công tác văn hóa và thông tin năm 2014, phòng văn hóa và thông tin huyện Chợ Đồn đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của địa phương và các ngày lễ tết, kỷ niệm trọng đại của Đất nước; công tác quản lý văn hóa được tăng cường kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao được tổ chức sôi nổi rộng khắp từ các cơ quan , ban ngành của huyện đến các địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi, ngày càng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dan đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các di tích, di sản văn hóa vốn có tại huyện được các cấp, các ngành quan tâm . Tại hội nghị, đã có 03 thôn được UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014, 20 thôn được UBND huyện công nhận danh hiệu Thôn văn hóa 03 năm liền. Nhân dịp này, xã Lương Bằng cũng đã được Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tặng Bằng Khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ 7,  năm 2014; UBND thị trấn Bằng Lũng và ông Nông Đức Tranh, chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng được Sở văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Kạn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh Bắc Kạn năm 2014./.

Bài trướcKết quả công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoLiên hoan văn nghệ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2015 và đón mừng xuân Ất Mùi năm 2015