UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC HỌP XÉT, CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ NĂM 2016

 

 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã tổ chức họp xét, chấm điểm và phân loại

chính quyền cơ sở năm 2016

 

Dựa trên điểm chuẩn trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND và điểm do đơn vị cơ sở tự đánh giá nên ngành chuyên môn cũng có những đánh giá, nhận định và cho điểm đối với lĩnh vực phụ trách đảm bảo khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động của cơ sở trong một năm công tác. Các thành viên dự họp sau khi xem xét, thảo luận và cùng thống nhất chấm điểm các đơn vị, kết quả phân loại chính quyền cơ sở năm 2016 như sau: 10 đơn vị đạt kết quả vững mạnh; 12 đơn vị đạt kết quả khá (không có đơn vị nào đạt vững mạnh xuất sắc).

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Hà Sỹ Huân – Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ hoàn thiện các bảng biểu, báo cáo gửi Sở Nội vụ theo quy định và tham mưu thông báo kết quả phân loại tới các đơn vị cơ sở để nắm và cùng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí trong năm 2017./.

Bài trướcGặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bài tiếp theoỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến