UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo cấp Ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn đạt được bước phát triển đáng kể. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 26.043 tấn, đạt 103%KH, một số cây trồng khác như: Diện tích trồng cây ăn quả cam, quýt đạt 222% KH, diện tích mô hình 70 triệu đồng/ha ruộng đạt 97,9% kế hoạch; trồng rừng mới được trên 2.000ha… Tổng thu ngân sách đạt 108,2% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn còn 15,65%, hộ cận nghèo còn 11,56%. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ các trạm y tế tuyến xã có bác sỹ đạt 95,5%. Duy trì tốt chất lượng thông tin điện thoại tại 100% xã, thị trấn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của UBND huyện trong năm qua còn một số hạn chế như: Chỉ đạo các địa phương thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác và phương án phát triển đàn trâu, bò chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ triển khai các bước xây dựng nông thôn mới còn chậm và không đạt kế hoạch. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc một số xã còn thấp. Tiến độ thực hiện trồng rừng dự án 147 còn chậm. Tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra thường xuyên. Công tác quy hoạch xây dựng còn yếu; tình trạng vi phạm hành lang giao thông, lấn chiếm vỉa hè, các công trình công cộng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012, UBND huyện đã ban hành Chương trình thực hiện năm 2012 với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể, trong đó nêu cao trách nhiệm của từng đơn vị, phòng ban, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 26.609 tấn; tổng đàn gia súc đạt 13.778 con; trồng mới 2.000 ha rừng, giảm tỷ lệ nghèo ít nhất 5%…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2011, đồng thời yêu cầu bước sang năm 2012, UBND huyện và các ban, ngành chuyên môn cần tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đảm bảo thực hiện đạt và vượt mọi kế hoạch và chỉ tiêu đề ra./.

Bài trướcChợ Đồn: Tăng cường quản lý tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2011