UBND huyện Chợ Đồn tập huấn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013

 

 Ngày 12/8/2013 Khai mạc lớp tập huấn thứ nhất.

Theo kế hoạch sẽ được tổ chức thành 2 lớp, lớp thứ nhất từ ngày 12-13/8, lớp thứ 2 từ ngày 14-15/8/2013. Ngày 12/8, UBND huyện đã tổ chức khai mạc lớp thứ nhất. Tham gia 2 lớp tập huấn lần này có tổng số 180/224 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn. Các học viên sẽ được học tập 5 chuyên đề gồm các nội dung: một số vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về công tác dân tộc và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chính sách Dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở; các cuộc vận động đang triển khai thực hiện trên địa bàn; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tin tình hình và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đợt tập huấn nhằm trang bị một số kiến thức quản lý nhà nước về công tác dân  tộc, một số cuộc vận động và công tác dân vận; phổ biến các chương trình, chính sách Dân tộc đang thực hiện đến cơ sở để cùng tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những người tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, là trung tâm đoàn kêt, nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Do đó nhận rõ tầm quan trọng và thực hiện công tác vận động người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương và trong cả nước, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước./.

Bài trướcGhi nhận tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chợ Đồn lần thứ 4 năm 2013
Bài tiếp theoBí thư huyện uỷ kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 6 tại xã Nam Cường