UBND huyện chỉ đạo bảo vệ danh mục 02 hồ, 03 ao không được san lấp

  Ao Lũng Noong, ao nuôi thủy sản của tập thể  thôn Lũng Noong, xã Nam Cường

(Nguồn ảnh: Ngô Văn Tịnh)

Ngày 29/12/2020, UBND huyện Chợ Đồn ban hành công văn số 2304/UBND-NN&PTNT về việc bảo vệ danh mục hồ, ao không được san lấp theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể: 02 hồ (Hồ Nà Kiến, thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá; Hồ Thôm Pết, thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng), 03 ao (Ao Phja Khao, thôn Phja Khao, xã Bản Thi; Ao Lũng Noong, thôn Lũng Noong, xã Nam Cường; Ao Bản Lạp, thôn Bản Lạp, xã Nghĩa Tá).

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Thông báo, phổ biến rộng rãi danh mục hồ, ao tại địa phương không được san lấp đến nhân dân trong địa bàn quản lý; Niêm yết công khai Danh mục nguồn nước có hồ, ao trong danh mục nguồn nước trên địa bàn tại Trụ sở UBND xã, thị trấn và phổ biến đến các thôn, tổ. Chú trọng thông tin đến người dân đang cư trú tại thôn, tổ nơi có diện tích hồ, ao không được san lấp để nắm được chủ trương của Nhà nước, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ; Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực tiếp được giao sử dụng hồ, ao thực hiện các biện pháp bảo vệ, không được san lấp làm thay đổi hiện trạng; Tăng cường công tác quản lý không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao trái phép trên địa bàn. Báo cáo ngành chức năng khi phát hiện các hoạt động san lấp trái phép để kịp thời ngăn chặn; Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn huyện theo yêu cầu; Tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân được giao quản lý, sử dụng, phát huy diện tích hồ, ao đang chứa nước để cung cấp cho tưới, tiêu trong sản suất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả.

Giao các cơ quan chức năng liên quan: Chủ động tham mưu đề xuất trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành, đơn vị được giao đối với danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn huyện; Quan tâm, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn huyện theo quy định.

Với hiện trạng sử dụng tại các hồ, ao để chứa nước, cung cấp nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi thủy sản. Các đơn vị địa phương phối hợp thực hiện tốt theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa mục đích sử dụng và bảo vệ các danh mục hồ, ao không được san lấp đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và công tác phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020