Tỷ lệ che phủ rừng huyện Chợ Đồn đạt 80,51%

 Phát triển rừng trồng của người dân xã Nghĩa Tá

Theo đó, huyện Chợ Đồn đang là huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất tỉnh Bắc Kạn. Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường sinh thái và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát triển thêm diện tích rừng trồng mới. Đặc biệt là lực lượng Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của rừng và những lợi ích mang lại. Tăng cường công tác giám sát việc gieo ươm của các đơn vị cung ứng cây giống, không để tình trạng cây giống kém chất lượng đưa vào trồng rừng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh cho các chủ rừng để qua đó nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng, nhờ vậy mà các diện tích khoán khoanh nuôi bảo vệ được quản lý bảo vệ tốt về các mặt như: phòng trừ sâu bệnh hại, phòng cháy chữa cháy và hạn chế các vụ khai thác, phá rừng vận chuyển lâm sản trái phép.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 diện tích trồng rừng đạt 2.500 ha theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Có chính sách để thu hút, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân (hợp tác xã, doanh nghiệp) đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung với số lượng lớn và sản xuất theo chuỗi giá trị; Có cơ chế, chính sách cụ thể cho người trồng rừng gỗ lớn, người bảo vệ rừng tự nhiên (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất);  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về hiệu quả của kinh tế lâm nghiệp. Tăng cường giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỗi người dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Bài trướcBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết 9 tháng đầu năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn động viên cán bộ Y, Bác sỹ lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch