Tuyên truyền, triển khai nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Bằng Phúc, Yên Thịnh, Đồng Lạc

  Tuyên truyền, triển khai nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Bằng Phúc.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng hội phụ nữ đã được nghe Báo cáo viên của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện truyền đạt những nội dung liên quan đến Luật số 02/2007/QH12 về phòng, chống Bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong một số lĩnh vực trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai xây dựng Mô hình câu lạc bộ phòng phống bạo lực gia đình,…

Hội nghị cũng đưa ra thảo luận một số nội dung được quan tâm như: tình hình, thông tin về về phòng, chống bạo lực tại các gia đình, thôn, bản của các xã, nguy cơ tiềm ẩn bạo lực gia đình và công tác tuyên truyền hộ gia đình, người dân về tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện tốt hương ước thôn, tổ, xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ văn hóa và thảo luận lựa chọn xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của xã.

Sau hội nghị tập huấn, Ban chỉ đạo Công tác gia đình các Bằng Phúc, Yên Thịnh, Đồng Lạc sẽ lựa chọn các thôn để thành lập Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình để làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân trên địa bàn xã về giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng Nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội ở địa phương.

Bài trướcXứng đáng với niềm tin của đồng bào dân tộc Mông
Bài tiếp theoXã Nam Cường gắn kết xây dựng nông thôn mới với công tác xóa đói giảm nghèo