Tuyên truyền phòng chống tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại thôn Vằng Doọc – Bình Trung

Thôn Vằng Doọc xã Bình Trung có 60 hộ với 303 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mông, trong đó có 5 hộ = 42 nhân khẩu là tạm trú, những năm qua, được Đảng, nhà nước quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, có điện, đường, trường học, cuộc sống của đồng bào được ổn định. Tuy nhiên do trình độ dân trí thấp, vấn đề nhận thức, học tập và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật chưa được đồng đều.

       Trong đợt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, Ban chỉ đạo 20 đã lồng nhiều nội dung nhằm cung cấp cho bà con kiến thức nhất định trong việc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Ban chỉ đạo 20 đã thông tin về bản chất sai trái của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình để bà con không tin, không theo tổ chức này, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao mức sống. Đồng thời phổ biến cho bà con một số nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo và hướng dẫn cho bà con có thêm kiến thức về kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của bà con trong thôn.

 Một tiết mục giao lưu văn nghệ của nghệ nhân thôn Vằng Doọc.

       Hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo được sử dụng linh hoạt, vừa xem băng hình, vừa qua phổ biến trực tiếp bằng đối thoại, vừa giao lưu văn hoá văn nghệ. Ngoài các tiết mục văn nghệ Đội TTLĐ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện biểu diễn thì các nghệ nhân của thôn cũng đóng góp một số tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc có nội dung  ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đặc biệt là tiết mục múa khèn Mông của ông Giàng Seo Sính được bà con nhiệt tình cổ vũ./.

Bài trướcBan chỉ đạo 06 thăm đại biểu uy tín tại Vằng Doọc – Bình Trung
Bài tiếp theoLễ đón bằng công nhận xã Nghĩa Tá đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020