Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo, xuất nhập cảnh tại xã Xuân Lạc

 

Trong thời gian vừa qua, tại một số thôn đồng bào Mông thuộc hai xã Bình Trung và Xuân Lạc bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đây là tổ chức bất hợp pháp, nội dung hoạt động trái với phong tục tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, gây chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và an ninh, trật tự tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào người Mông hiểu được nội dung hoạt động trái pháp luật của tổ chức này, ngày 11/9/2014 vừa qua, Ban chỉ đạo 20 của huyện Chợ Đồn đã tổ chức  tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, cư trú, xuất cảnh và nhập cảnh cho đồng bào dân tộc Mông thôn Pù Lùng I và Pù Lùng II của  xã Xuân Lạc.

 Bà con theo dõi phim tài liệu về tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

 

Tại buổi tuyên truyền, bà con hai thôn Pù Lùng I và Pù Lùng II của xã Xuân Lạc đã được nghe các thành viên của Ban chỉ đạo 20 giới thiệu về một số chính sách dân tộc, tôn giáo như: Quyết định số 54/2012/QĐ – TTG ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 cuả Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân… Lồng ghép tại buổi tuyên truyền, đồng bào còn được nghe và hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi; những định hướng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các quy định về xuất cảnh và nhập cảnh. Đặc biệt khi được xem bộ phim tài liệu về tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đồng bào đã hiểu rõ về bản chất thật sự của tổ chức này.

Với vịêc lồng ghép các tiết mục văn nghệ và xem phim tài liệu được phát bằng tiếng Mông nói về tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, buổi tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con người Mông hai thôn Pù Lùng I và Pù Lùng II. Việc tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dân tộc, tôn giáo sẽ giúp đồng bào Mông nhận thức rõ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tránh không bị các tổ chức hoạt động bất hợp pháp lôi kéo, dụ dỗ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương ./.

Bài trướcChợ Đồn: Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khoá XI)
Bài tiếp theoChợ Đồn nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình